Patrimonios Singulares
Este apartado detalla os diferentes servizos que se poden desarrollar de forma puntual ou dentro dun proxecto de xestión integral, diferenciando dous grandes grupos:

1.- XESTIÓN DO PATRIMONIO INMOBILIARIO

Servizos de xestión, abarcando as áreas administrativa, xurídica, urbanística, técnica e constructiva. Dentro deste apartado recollemos tódolos servizos que prestamos os titulares de grandes patrimonios e propietarios de inmuebles singulares.


1.1- Sucesións e comunidades de bens.


1.2- Inspección e análise de situación dos bens.

Creación de dossier ou carpeta documental de cada ben.


1.3- Regularización do ben.

Asesoramento e xestión dende o punto de vista xurídico e urbanístico.


1.4- Xestión do ben. Mantenemento do mesmo, garda e protección,

explotación ou aproveitamento directo ou por terceros.


2.− COMERCIALIZACIÓN E EXPLOTACIÓN DO PATRIMONIO INMOBILIARIO

Englóbanse neste epígrafe os servizos que implican a transmisión ou traslado do dominio sobre unha propiedade, diferenciando:


2.1 Búsqueda de inmuebles a carta.


2.2 Venta de inmuebles.


2.3 Explotación de bens inmuebles.

© 2013-2015 - Deseño Web: NovoaRubio - GSPAIN PATRIMONIO GESTION SL - Aviso Legal - Política de Privacidade
facebook
twitter  
pdf